Type A

Taal

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om contact te maken en te integreren in de Nederlandse samenleving. Een deel van de vluchtelingen en statushouders beheerst wel in enige mate de Engelse taal.

Zolang iemand nog geen verblijfsstatus heeft, woont hij of zij in een AZC. Het COA is verantwoordelijk voor de voorzieningen daar, kort gezegd, bed, bad en brood. Daar horen dus geen verdere begeleiding en taallessen bij. Vrijwilligers mogen deze groep wel begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal.

Zodra iemand een verblijfsstatus krijgt (aanvankelijk voor 5 jaar), mag/moet hij/zij gaan inburgeren. Dan kunnen ze, zelfs als ze nog in een AZC zitten omdat er geen andere huisvesting is, starten met een taalprogramma. Er zijn scholen die taallessen (gemiddeld 8 uur per week) aanbieden, ook in Woerden. Daar moet de statushouder zelf achteraan (in de praktijk helpt VluchtelingenSteunpunt Groene Hart hierbij). Er zijn ook digitale cursussen, op 3 niveaus: analfabeten, laagopgeleiden en middelbaar/hoogopgeleiden. Instromen is continu mogelijk. Er wordt gewerkt met een digitaal lesprogramma. Ook als statushouders niet meer in het AZC wonen, houden ze toegang tot het digitale lesmateriaal.

Het Vluchtelingensteunpunt Groene Hart richt zich op ondersteuning van statushouders in Woerden en Oudewater gedurende de eerste twee jaar van hun verblijf in Woerden. Daatrna worden ze geacht zelf hun weg naar hulp te kunnen vinden. In de praktijk blijkt dit niet het geval en de vrijwilligers van Wij zijn Woerden zijn dan een eerste schakel naar verdere ondersteuning.

Makkelijk is het niet om Nederlands te leren. Arabisch en Tigrinya lijken niet bijster veel op Nederlands. Vandaar dat vluchtelingen wel wat hulp kunnen gebruiken. Sinds eind 2016 heeft Wij zijn Woerden de coördinatie van de taalvrijwilligers verzorgd.

In verband met de invoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022, beëindigt Wij zijn Woerden deze taak per die datum. Vrijwilligers zijn echter nog steeds welkom. Meld je bij de bibliotheek op woensdagochtend.